Game

Sự kiện kỷ niệm 25 năm Resident Evil của Division 2 hiện đang phát trực tiếp

Sự kiện kỷ niệm 25 năm Resident Evil của Division 2 hiện đang phát trực tiếp Từ nay đến ngày 15 tháng 2, người chơi The Division 2 có thể nhận được thiết bị lấy cảm hứng từ loạt phim kinh dị Resident Evil mang tính biểu tượng.