Game

Các kế hoạch sau khi ra mắt của Monster Hunter Rise trở nên lớn hơn với Apex Rathalos vào tháng tới

Các kế hoạch sau khi ra mắt của Monster Hunter Rise trở nên lớn hơn với Apex Rathalos vào tháng tới Apex Rathalos tham gia Chameleos trong bản cập nhật đầu tiên sau khi ra mắt của Monster Hunter Rise

Call Of Duty Drops R1 Shadowhunter sau khi vô tình phát hành, hoàn lại tiền được phát hành

Call Of Duty Drops R1 Shadowhunter sau khi vô tình phát hành, hoàn lại tiền được phát hành Nó được cho là sẽ không thực sự phát hành cho đến cuối mùa giải này và Activision đã loại bỏ vũ khí này khỏi cả hai trò chơi